top of page

Egge Fysioterapi

Klinikk og erfaring:

Eg har 20 års erfaring som fysioterapeut, og har lang erfaring med behandling av akutt- og kronisk muskel-/skjelettproblematikk. Eg kan mellom anna hjelpe deg  i forhold til rygg, nakke, skulder, samt bekkensmerter i forbindelse med svangerskap, hodepine, migrene, svimmelhet og krystallsyke.

Eg  jobber mykje med kvinnehelse, og følger opp både individuelt og i grupper. Her prøver eg å sørge for at den mest oppdaterte kunnskapen innan feltet blir omsatt i praksis. Det å komme i gang meg trening etter fødsel kan vere vanskeleg på eigahand. Eg ønsker å gi deg trygg og god oppfølging i denne perioden, bestill gjerne ein PT time i dag!

Eg er også sertifisert instruktør innan babymassasje, og arrangerer jevnlig babymassasjekurs.

Av grupper tilbyr eg yoga, barseltrening og gravidgruppe.

Aktiv tilnærming og å gi deg dei verktøya du treng for å ha

ein kropp som fungerer, er viktig for meg. Saman jobbar vi for å nå dine mål!

VELKOMMEN!

Spesielle kurs:

 • Ann Cools: skulderskurs, trinn 1 + 2 + 3

 • Mulligan concept A + B + avansert kurs

 • Iglebekk og Tjell: Undersøkelse og behandling av kronisk krystallsyke (BPPV)

 • Britt Stuge: Behandling av bekkenrelaterte smerter etter fødsel

 • Linda Joy Lee: discover physio

 • Sertifisert babymassasjeinstruktør

 • Kinesiotaping trinn 1 + 2

 • IMS behandling

 • Idrettsmedisinsk høstkongress - over flere år

 • Seminar for NFF faggruppen for kvinnehelse

 • NIH fitness treningsveileder og gruppeinstruktør

 • Peter O' Sullivan: Classification and management of  chronic low back  disorders – from a motor control perspective

 • Paul Hodges: Lumbopelvic motor control: (clinical assessment and treatment of motor control dysfunction in low back pelvic pain

yoga Pose
bottom of page